بازی فکر بکر

روش بازی: شما باید رنگ و محل درست چهار مهره رنگی را پیدا کنید تا برنده شوید. 6 بار فرصت دارید تا جواب درست را حدس بزنید. بعد از هر حدس، نتیجه‌ حدس شما، با استفاده از علامت‌های سیاه و سفید مشخص می‌شود. تعداد علامت‌های سیاه نشان دهنده تعداد مهره‌هایی است که هم جا و هم رنگ آنها را درست حدس زده اید. تعداد علامت‌های سفید برابر است با تعداد مهره‌هایی که رنگشان درست است ولی در جای درست قرار ندارند.

برای انتخاب یک مهره رنگی کافیست در ستون سمت راست صفحه روی آن کلیک کنید.